Śruby kolejowe

Elementy nawierzchni torowej

 

 

Elementy nawierzchni torowej są kluczowym elementem infrastruktury kolejowej, zapewniającym bezpieczny i sprawnie funkcjonujący system transportu kolejowego dla szyn o różnych szerokościach. W zależności od szerokości toru, elementy te różnią się konstrukcją i wymaganiami technicznymi, ale wszystkie pełnią podobną rolę w utrzymaniu stabilności, trwałości i bezpieczeństwa toru.

Dla szyn wąskotorowych, typowych dla niektórych lokalnych linii kolejowych i kolei wąskotorowych, elementy nawierzchni torowej obejmują:

 

Szyny: Tworzą podstawową strukturę toru, po którym poruszają się pojazdy kolejowe. Szyny wąskotorowe charakteryzują się mniejszą szerokością niż ich odpowiedniki w torach normalno- i szerokotorowych. Ich konstrukcja jest dostosowana do mniejszych obciążeń i ograniczonych prędkości poruszających się pociągów.

 

Podkłady kolejowe: Pełnią rolę podparcia dla szyn, rozkładając ciężar toru i pojazdów na podłoże. Podkłady mogą być drewniane typ IB, IIB, IIIB lub strunobetonowe PS84 lub PS93. Ich wybór zależy od oczekiwanej trwałości oraz lokalnych warunków środowiskowych i ekonomicznych.

 

Podkładki podszynowe: Umieszczane pod stopą szyny w celu równomiernego rozłożenia nacisku szyn na podłoże i zapobiegania ich osiadaniu się. Podkładki te są kluczowe w zapewnianiu równomierności jazdy i zwiększeniu bezpieczeństwa.

 

Podkładki żebrowe: Służą do utrzymania odpowiedniego rozstawu szyn oraz zapobiegają ich rozszerzaniu się w warunkach temperaturowych. Są one szczególnie ważne w klimatach z dużymi amplitudami temperatur, gdzie zmiany temperatury mogą prowadzić do rozszerzania lub kurczenia się metalu.

 

W przypadku torów normalnotorowych, elementy nawierzchni torowej są podobne, lecz mogą być bardziej masywne i solidne, aby wytrzymać większe obciążenia i prędkości poruszających się pociągów. Przykładowo, szyny w torach normalnotorowych często są cięższe i mają większe przekroje, co jest niezbędne do obsługi szybszych i cięższych pociągów.

Natomiast dla torów szerokotorowych, charakteryzujących się większą szerokością, elementy nawierzchni torowej są projektowane tak, aby zapewnić stabilność i wytrzymałość przy zachowaniu odpowiedniej geometrii toru. Szerokość ta pozwala na przewóz większych i cięższych ładunków, co jest często wykorzystywane w transporcie towarowym i w krajach o odmiennych standardach kolejowych.

Wspólnym celem dla wszystkich rodzajów torów jest zapewnienie płynności ruchu, bezpieczeństwa podróży oraz minimalizacja zużycia i konserwacji infrastruktury kolejowej. Aby osiągnąć te cele, niezbędne jest regularne monitorowanie stanu nawierzchni torowej, włączając w to zarówno inspekcje wizualne, jak i zaawansowane technologicznie badania pomiarowe. Technologie takie jak ultradźwiękowe pomiary szyn, geometryczne pomiary toru czy systemy monitorowania stanu toru na bieżąco, zainstalowane na niektórych lokomotywach, odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu infra

 

Przeczytaj też:

 

+83 352 87 01

Web desing by

Daniel Przychodzki

Web design by

Daniel Przychodzki

Copyright (c) 2021 GFN

 

Sprawdź

Napisz

Zadzwoń

+83 352 87 01

marketing@gfn.com.pl