+83 352 87 01

Firma GÓRNICZA FABRYKA NARZĘDZI Sp. z o.o. uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt pt.: „Zakup sprzętu do rozwoju infrastruktury do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych nad nowymi śrubami o znacznie zwiększonych parametrach wytrzymałościowych, jakościowych i gatunkowych.”

 

Celem projektu jest rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwie GÓRNICZA FABRYKA NARZĘDZI Sp. z o.o. do prowadzenia prac nad nowymi rodzajami śrub o znacznie zwiększonych parametrach wytrzymałościowych, jakościowych i gatunkowych.

W ramach projektu przewidziano jedno zadanie polegające na adaptacji pomieszczenia poprzez podjęcie robót budowlanych, modernizacji zrywarki oraz zakupie nowoczesnego sprzętu badawczego do laboratorium tj. mikroskopu; twardościomierza; urządzenia do pomiaru chropowatości; mebli laboratoryjnych. W nowoczesnym laboratorium odbywać się będą prace prowadzone przez zespół badawczy, ukierunkowany na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w obszarze technologii produkcji śrub.

Grupę docelową stanowić będą klienci firmy w Polsce jak i za granicą, głownie przemysł offshore oraz przedsiębiorstwa z sektora wydobywczego ropy naftowej i gazu.

 

Efektem projektu będzie stworzenie nowego laboratorium wyposażonego w urządzenia o wysokiej dokładności, pozwalające przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu uruchomienia nowej produkcji, przy wykorzystaniu odpowiednich zasobów i ludzi w projekcie, w sposób jak najbardziej efektywny z poszanowaniem środowiska naturalnego i potrzeb społecznych.

 

 

Wartość projektu:

1 088 905,41

Wartość wkładu z Funduszy Europejskich:

520 710,99 zł

 

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Web desing by

Daniel Przychodzki

Web design by

Daniel Przychodzki

Copyright (c) 2021 GFN

 

Sprawdź

Napisz

Zadzwoń

+83 352 87 01

marketing@gfn.com.pl