GFN - English

Oferta

ZAPYTANIE OFERTOWE

Górnicza Fabryka Narzędzi Sp. z o.o. z siedzibą w Radzyniu Podlaskim, ul.Międzyrzecka 47, 21-300 Radzyń Podlaski  w związku z planowanymaplikowaniem o środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia,poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje poszukuje wykonawców opracowania koncepcjiinnowacyjnej technologii walcowania poprzeczno-klinowego, zakładającejjednoczesne wykonanie 6 kul o średnicy 40 mm.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia oraz warunkówudziału
w postępowaniu zawarte są w zaproszeniu do składania ofert.

Oferty można składać do 06.10.2017 roku, osobiście, listownie lub zapośrednictwem poczty elektronicznej na adres Górnicza Fabryka Narzędzi Sp. zo.o., ul. Międzyrzecka 47, 21-300 Radzyń Podlaski,mail: gfn@gfn.com.pl

- Zaproszenie do składania ofert

Haki i kotwy specjalne Nakrętki specjalne + pierścienie sprężyste Obejmy Przykłady odkuwek produkowanych wytwarzanych w GFN 2 Śruby do kolejnictwa (ta duża to specjalna) Śruby specjalne Śruby specjalne 2 Śruby specjalne 3 Śruby specjalne do kolejnictwa Śruby specjalne do kolejnictwa 2 Śruby specjalne i sworznie Śruby specjalne i sworznie 2 Śruby wykorzystywane w cementowniach