GFN - English

Historia

Górnicza Fabryka Narzędzi Spółka z o.o. w Radzyniu Podlaskim jest przedsiębiorstwem branży metalowej o prawie 100-letniej tradycji. Została założona w

1903

roku jako ślusarski zakład usługowy stopniowo przekształcany i rozbudowywany, specjalizujący się w remontach gorzelni, krochmalni, tartaków oraz szerokim zakresie prac kotlarskich.

Poprzez szeroką gamę usług zakład ulegał kolejnym ewolucjom i stopniowemu rozwojowi. Założycielami zakładu mieszczącego się przy ulicy Międzyrzeckiej 43 w Radzyniu Podlaskim tzw. Nowym Świecie byli Jan Laskowski i Edmund Kurczyński.
Ówcześni właściciele prowadzili usługi mechaniczne dla ludności, produkowali oraz naprawiali maszyny i narzędzia rolnicze. Działalność taka prowadzona była do czasu uzyskania wyższego wykształcenia technicznego przez synów Jana Laskowskiego - Mieczysława i Tadeusza Laskowskich, którzy stali się spadkobiercami zakładów metalowych. W tamtych czasach przedsiębiorstwo braci Laskowskich było kilkakrotnie wyróżniane i nagradzane. W latach

1948-1949

powstała Spółdzielnia Pracy Zakłady Mechaniczne, do której należeli wszyscy pracownicy wraz z dotychczasowymi właścicielami, w sumie 21 osób.
Spółdzielnia w zakresie swojej działalności prowadziła w dalszym ciągu remonty przemysłu gorzelniczego. Uruchomiono także seryjną produkcję wyrobów metalowych, m.in. zębów do bron zębatych. W

1963

r. rozwiązano definitywnie wszystkie sprawy nieruchomości, wykupując je od byłych właścicieli. Całkowity wykup nieruchomości został zakończony w

1967

r. Na lata 70-te przypada wyraźne ożywienie inwestycyjne, ponieważ znacznie został powiększony majątek trwały Spółdzielni. W początkach lat 70-tych zatrudnionych było 163 pracowników.W

1975

roku Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni postanowiło spółdzielnię zlikwidować, a jej majątek włączyć w skład Kombinatu Narzędzi Gospodarczych w Sułkowicach. W roku

1976

Spółdzielnia została upaństwowiona, przyjmując nazwę Zakład Narzędzi Gospodarczych w Radzyniu Podlaskim. Rozszerzono zakres wytwarzanych dotychczas wyrobów i usług o produkcję narzędzi rzemieślniczych i ślusarskich oraz odkuwek. W

1982

roku Kombinat zostaje podzielony, w wyniku czego Zarządzeniem Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego z dnia 28 grudnia 1982 roku zostaje utworzone przedsiębiorstwo pod nazwą Fabryka Narzędzi Gospodarczych w Radzyniu Podlaskim. W latach

1986-1987

Fabryka uruchomiła produkcję akcesoriów kolejowych dla potrzeb górnictwa, stanowiących około 80% ogólnej wartości wytwarzanych wyrobów. W roku

1988

roku zakład wszedł w skład przedsiębiorstwa Gwarectwa Przemysłu Górniczego w Katowicach. Po likwidacji w/w Gwarectwa zostało utworzone Państwowe Przedsiębiorstwo pod nazwą Górnicza Fabryka Narzędzi w Radzyniu Podlaskim. W

1990

roku w związku z restrukturyzacją górnictwa zostaje zlikwidowane Przedsiębiorstwo Robót Górniczych w Katowicach, a zakłady wchodzące w jego skład usamodzielniają się W

1992

roku nastąpiło kolejne przekształcenie zgodnie z istniejącą wówczas tendencją. Przedsiębiorstwo Państwowe pod nazwą Górnicza Fabryka Narzędzi w Radzyniu Podlaskim sprywatyzowano przez likwidację celem sprzedaży. Z dniem 1 kwietnia 1990 roku zarządzeniem Ministra przemysłu zostaje utworzone przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Górnicza Fabryka Narzędzi w Radzyniu Podlaskim. W dniu 29.12.1992 roku spółka z o.o. założona 17.11.1992 roku przez 140 pracowników tego przedsiębiorstwa wykupiła od Skarbu Państwa mienie GFN.

2003

otrzymanie Medalu Europejskiego VII Edycji za opracowanie i opatentowanie rozpory rurowej.

2007

zakład zostaje uhonorowany Wawrzynem Podlasia.

2008

  • zakład zostaje uhonorowany statuetką Lubelskiego Orła Biznesu 2008r.
  • zakład otrzymuje również nagrodę Wojewódzkiego Lidera Biznesu 2008r.

2009

uruchomienie produkcji kul stalowych innowacyjną technologią walcowania poprzeczno-klinowego