GFN - English

O firmie

Górnicza Fabryka Narzędzi Spółka z o.o. w Radzyniu Podlaskim informuje, że jest wieloletnim producentem akcesorii kolejowych do budowy torowisk na szynach S 60, S 49, S 39, S 30, S 24 zarówno dla kolei jak i dla kopalń węgla kamiennego. Jesteśmy Fabryką o 100-letniej tradycji. W latach siedemdziesiątych rozpoczęliśmy produkcje akcesorii kolejowych i od tego czasu bardzo dobrze współpracujemy ze wszystkimi Dyrekcjami Polskich Kolei Państwowych jak również z kopalniami węgla kamiennego oraz firmami zajmującymi się budowa torowisk tramwajowych.

Wyroby nasze maja dopuszczenie do produkcji oraz pozytywna ocenę jakości wydana przez centrum Naukowo Techniczne w Warszawie i są odbierane przez Inspektorat Kolejowy Dozoru Technicznego. W chwili obecnej ściśle współpracujemy z wieloma firmami niemieckimi jak: KRUPP, SCHRECK-MIEVES i otrzymaliśmy certyfikat Instytutu Niemieckiego, a tym samym homologację dopuszczająca nasze wyroby na kolej niemiecka. Ponadto współpracujemy i dostarczamy akcesoria kolejowe na rynek skandynawski tj. do Finlandii, Szwecji, które to kraje zaakceptowały jakość naszych wyrobów. Firma nasza zapewnia całkowite zaopatrzenie w potrzebne materiały i akcesoria torowe oraz wyroby śrubiarskie. Niżej wymienione wyroby:

  • szyny
  • rozjazdy
  • podkłady nasycone uzbrojone
  • podkłady nasycone nieuzbrojone
  • wkręty kolejowe
  • śruby łubkowe
  • śruby stopowe
  • śruby metryczne
  • wyroby hutnicze

dostarczamy bezpośrednio do magazynu wskazanego przez zamawiającego, własnym transportem, bez dodatkowych obciążeń kosztami transportu i opakowań, w terminach dostaw zgodnych z Waszymi harmonogrami, w czasie nie przekraczającym 6-ciu dni od otrzymania informacji. Przyjmujemy zamówienia pisemne, faxem i przez telefon. Jako formie rozliczeń proponujemy ogólnie przyjęte zasady czyli: gotówka, czek potwierdzony, przelew bankowy lub kompensata finansowa.