GFN - English

Dane firmy

Górnicza Fabryka Narzędzi Spółka z o.o.
ul. Międzyrzecka 47/49-51
21-300 Radzyń Podlaski
godziny otwarcia: 7-15

tel: (83) 352-87-01
fax: (83) 352-87-08
e-mail: gfn@gfn.com.pl

Bank PKO BP I Oddział Radzyń Podlaski
nr konta: 72 1020 3206 0000 8102 0004 6169

Sąd Rejonowy w Lublinie XI Wydział Gospodarczy
KRS nr 0000115850

Kapitał Zakładowy: 872.000,00 zł

NIP: PL 5380002828
REGON: 030016800